Tìm kiếm tác phẩm  

Về tác giả Diên Minh


Thi không đậu vào đại học Y dược, Cô chuyển qua học đại học tại chức (khoa ngoại ngữ) với 2 ngoại ngữ: Anh-Hoa . Một thời gian sau lập gia đình và bắt đầu mở công ty, kinh doanh  mỹ phẩm (củaNew zealand).

Cô bắt đầu làm thơ, viết văn từ hồi học tiểu học. Lên cấp Hai được thi giỏi văn cấp Thành phố (thời gian này cô gửi bài dự thi thơ do báo Khăn Quàng Đỏ tổ chức với 2 lần đạt giải nhất (tên Thủy Tiên) với 2 bài thơ: “Cô chủ nhiệm năm xưa” và “Chú gà kế hoạch nhỏ”). Cô viết bài như một cây bút không chuyên trên một số báo như: Kiến thức Ngày nay, Thế Giới Mới, Phụ Nữ…Cô viết nhiều bài thơ, truyện ngắn…từ rất lâu nhưng hiện nay mới xuất bản (vì bận việc kinh doanh và tiếp thị). Hiện nay cô đang chuẩn bị xuất bản một số sách như “Làm người tốt khó hay dễ”, “Cuộc đời tội nghiệp" v.v…


Cô còn sáng tác  một số ca khúc như:  Vòng tay của cha, Trao tay, Yêu quá tay (phân phát con tim), Hơi ấm tay người, Tay lạnh mùa đông, Đếm sao trời trên tay, Còn gì trong tay,  Chỉ một lần nắm tay, Chia tay là hết...

(Soạn nhạc chương trình ENCORE bài "CHỈ MỘT LẦN NẮM TAY")

(Bản nháp viết nhạc bài "TRAO TAY" trước khi soạn chương trình ENCORE)


Cô tham gia nhiều việc từ thiện và đi một số Quốc gia trên thế giới như : Mỹ, Đài Loan,Trung Quốc, Singapore, Malaysia…Hiện nay cô đã ngừng kinh doanh và tập trung sáng tác văn chương, tiểu thuyết, viết thư pháp ( sở trường), vẽ tranh sơn dầu, sáng tác ca khúc…( sở đoản).

Cô rất ngưỡng mộ nhà thơ Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến ; nhạc sĩ Trịnh Công Sơn,Phạm Duy; nhà văn Phan thị Vàng Anh , Nguyễn Nhật Ánh, nhà thơ - dịch giả Phạm Thanh Cải (Hà Nội); nhà thơ - nhà báo Nguyễn Hữu Thăng (Hà Nội); thầy giáo - nhà thơ Ngọc Thanh (Thanh Oai - Đôn Thư)

Oil - painting

History author

 

                    Dien Minh female author . She did not pass the entrance examination of Medicine. Because of difficult circumstances, she went to work at the company gem in District 1(store keeper cum - sale to foreigners.) She went to University (foreign language departments) with two Language: English - Chinese.

                           After she married, and she has a child, she opened a company, the business of cosmetics.) She began  writing poetry since elementary school also. She is a good student literacy levels HCM City. She is a  good student literary city level. When KQD newspaper organized the contest about   poetry , She twice won the highest awards ( Pan Name of Thuy Tien) with two poems: “Teacher in the past” and “Plan a small chicken” ). She writes songs like an amateur writer on newspapers such as: Knowledge Today, New World, Women… She likes to draw pictures and she likes writing songs. She wrote the songs as  : Warmth your hand, Too much loves, Split is done, In the father’s arms, Hand dish, Back to my side… She wrote many poems, short stories for a long time… but now new publishers ( for busy business and marketing).

                             She participated in many charity work and take a number of countries in the world such as USA, Taiwan, China, Singapore, Malaysia… Now she has stopped trading and focused creative writing, poetry, painting, calligraphy… She admired great poet Nguyen Du, Nguyen Khuyen; Trinh Cong Son, Pham Duy musicians; Phan Thi Vang Anh , Nguyen Nhat Anh writer;  Author Pham Thanh Cai, Nguyen Huu Thang, Ngoc Thanh...

Acelic White - Black painting

 About the Author

 

Occupation: Business ( cosmetic)

 Most loved: mother, Doll ( daughter)

 Idol: father , Thomas Edison

Best friend ( at school): Xuan Phuong, Nhi Tan

Favorite movie: Titanic.

Favorite book: Nhung nguoi khon kho ( Victohuygo).

 Favorite colors: white, purple.

Favorite flower: Rose

Favorite outfit: dress

Favorite song: Bong hong cai ao ( Pham The My), Nothing gonna change my love for you

Favorite poem: I went to Huong pagoda ( Nguyen Nhuoc Phap)

Like most newspapers read: Women, Public Security.

Favorite animal: poodles, Choe fire bird shot.

Favorite food: cake and tea.

Favorite character: kindness; prestige; faithful, love Children, respect for the old people.

Most hated character: the betrayal; jealously; talk much, but can not do.

Most admired: the friendship, the noble, the love story into myth; the military death uprightness.

Habits and hobbies: reading, writing, poetry, paiting, singing, watching movies, travel, to temple, to charity.

(Lotus love)


(Love Bamboo)